17 Dhulhijja 1440

PRAYER TIME IN KARACHI Change City

SEHR: 04:47 AM | IFTAR: 07:03 PM


FAJAR

4:48 AM

SUNRISE

6:08 AM

DHUHUR

12:35 PM

ASR

5:11 PM

MAGHRIB

7:02 PM

ISHA

8:22 PM

Location: Karachi 17 Dhulhijja 1440
FAJAR 4:48 AM
SUNRISE 6:08 AM
DHUHUR 12:35 PM
ASR 5:11 PM
MAGHRIB 7:02 PM
ISHA 8:22 PM