Location: Karachi 17 Jumadal Akhira 1440
FAJAR 5:44 AM
SUNRISE 7:00 AM
DHUHUR 12:45 PM
ASR 4:53 PM
MAGHRIB 6:31 PM
ISHA 7:47 PM